"ธนาธิป สว่างแสง" รับเอกสารราคากลาง 45 ล้านบาท จัดซื้อโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นของ กอ.รมน. ภาค 3 จริง ชี้ทุกอย่างทำตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ติดตั้ง 5 พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

12 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กได้เผยแพร่เอกสารของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (กอ.รมน.) ภาค 3 ซึ่งเป็นเอกสารราคากลาง ในการจัดจ้างระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังติดตามไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยคำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 มูลค่า 45,205,000 บาท

โดย พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ยืนยันว่า เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับจริง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และเอกสารนี้ใช้ในการเผยแพร่ราคากลางของโครงการฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 56 วรรค 1 ของภาครัฐ ด้วยวิธีการประมูลราคากลางผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง (e Bidding) งบประมาณ 45 ล้านบาท และได้ผ่านการรับรองราคาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อย

ส่วนรายละเอียดของโครงการนั้น เป็นการดำเนินการ จำนวน 5 พื้นที่ ของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีการติดตั้งแผงและเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน หรือ แบตเตอรี่ และได้ดำเนินการจัดทำโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน การลากสายไฟฟ้า และติดตั้งเสาไฟฟ้า

กอ.รมน.รับเอกสารจัดซื้อโซล่าเซลล์45ล.ติดตั้ง5พื้นที่อมก๋อยของจริง

กอ.รมน.รับเอกสารจัดซื้อโซล่าเซลล์45ล.ติดตั้ง5พื้นที่อมก๋อยของจริง