ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 803628 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 336 , 804 / รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 924 , 321 / รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563


ตรวจหวย
รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
803628
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
336 , 804
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
924 , 321
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท
19

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563


รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
418150 , 151281 , 207556 , 038681 , 514442

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563


รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
556609 , 344204 , 787612 , 556714 , 484581484969 , 683749 , 258777 , 125389 , 819262


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563


รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
919775 , 097352 , 360085 , 081531 , 292741
181664 , 871387 , 684401 , 223759 , 556314
986057 , 583637 , 408865 , 088010 , 559861
953434 , 523721 , 383519 , 818709 , 399482
186279 , 333128 , 032838 , 155667 , 947140
408453 , 265824 , 036519 , 787802 , 142283
098737 , 799306 , 927087 , 224716 , 342092
951391 , 753094 , 498778 , 774515 , 970207
556092 , 175958 , 341716 , 877659 , 822023
265658 , 492688 , 255122 , 163986 , 112868

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563


รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
122082 , 804901 , 448712 , 552031 , 953567
652751 , 632527 , 168303 , 752446 , 780783
109774 , 693771 , 158001 , 474448 , 834867
783299 , 654661 , 556255 , 358890 , 523597
965589 , 805769 , 868022 , 590337 , 952550
178948 , 333935 , 140666 , 543892 , 317816
045375 , 956774 , 551258 , 642417 , 349766
348647 , 230493 , 897318 , 018409 , 624778
692861 , 543360 , 322775 , 838302 , 776851
483116 , 391731 , 777364 , 858792 , 914623
985709 , 432860 , 541681 , 591413 , 221051
313864 , 595977 , 768823 , 973285 , 351931
760415 , 268323 , 064998 , 258318 , 828993
077610 , 365305 , 671707 , 032564 , 167037
861746 , 165232 , 056353 , 083469 , 326904
001056 , 467479 , 135770 , 536030 , 827768
692629 , 009206 , 682023 , 344560 , 272759
341068 , 937099 , 391147 , 863501 , 262810
864883 , 672310 , 287235 , 067530 , 282947
214383 , 761119 , 068479 , 216181 , 657306