กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรม "เรือของพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

5 ธันวาคม 2563 กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ จัดกิจกรรม "เรือของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณอุทยานประวัติศราสตร์ เรือของพ่อ "เรือ ต.91" อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี 

ทัพเรือ จัดกิจกรรม "เรือของพ่อ" น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9


สำหรับกิจกรรม "เรือของพ่อ" เป็นหนึ่งในกิจกรรม "เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม และยังถือว่าเป็น "วันชาติ" และ "วันพ่อแห่งชาติ" อีกด้วย 

ทัพเรือ จัดกิจกรรม "เรือของพ่อ" น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9

ซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยต่างๆ จัดขึ้นระหว่าง 1-5 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรม "เรือของพ่อ" นั้น กองเรือยุทธการกำหนดจัดที่บริเวณอุทยานประวัติศราสตร์ เรือของพ่อ "เรือ ต.91" โดยมีผู้บังคับบัญชา กำลังพลในพื้นที่สัตหีบ หน่วยงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่สัตหีบเข้าร่วมกิจกรรม 

ทัพเรือ จัดกิจกรรม "เรือของพ่อ" น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากวงออเคสตร้าของดุริยางค์ราชนาวี การจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่าวมพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศ ณ สถานที่ตั้งของ เรือ ต.91 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรือที่เกิดจากพระราชดำริที่ทรงต้องการให้กองทัพเรือได้ต่อเรือรบไว้ใช้ในราชการ ตลอดจนทรงพระราชทานวินิจฉัย และคำแนะนำในการต่อเรือแก่เจ้าหน้าที่ของกรมอู่ทหารเรือ อีกทั้งทรงใส่พระทัยติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งเรือขึ้นระวางประจำการ และได้ปฏิบัติราชการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 51 ปี จนกระทั่งเรือปลดระวางประจำการ จึงถือได้ว่าเป็นเรือที่เกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองในการต่อเรืออย่างแท้จริง

ทัพเรือ จัดกิจกรรม "เรือของพ่อ" น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9

เรือ ต.91 เป็นเรือที่มีคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบของไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการออกแบบ และต่อเรือ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 เมื่อพระองค์เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่กองทัพเรือว่า "กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้าง" ซึ่งในครั้งนั้นได้ทรงพระราชทานวินิจฉัยและคำแนะนำในการต่อเรือแก่เจ้าหน้าที่กรมอู่ทหารเรือหลายประการ จนนำมาซึ่งโครงการต่อ เรือ ต.91 และโครงการได้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2511

ทัพเรือ จัดกิจกรรม "เรือของพ่อ" น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9

      

ทัพเรือ จัดกิจกรรม "เรือของพ่อ" น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9