ธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือ สทน. ระบุ ขณะนี้ สทน. กำลังผลักดันให้กลุ่มที่มีกำลังซื้อโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เกิดการเดินทางท่องเที่ยวธรรมดา ภายใต้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ด้วยการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุน แพ็กเกจทัวร์ ในอัตรา 40% เช่นเดียวกับที่รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม ที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบินในอัตรา 40% ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โดยในหลักการได้เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนผู้สูงอายุที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์เที่ยวภายในประเทศในอัตรา 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อแพ็กเกจ จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกและเข้าถึงมาตรการของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์เรื่องการเพิ่มทราฟฟิกให้กับการท่องเที่ยวในวันธรรมดาอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในเบื้องต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะนำเข้าที่ประชุม ศบศ. ได้ต้นเดือน พ.ย.และ นำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป