"พรรณสิริ" เปิดงานเดินวิ่งสุโขทัย "Walk & Run Good Health 2020 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" ระดมทุนช่วยผู้ด้อยโอกาส สมทบทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หวังแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนระยะยาว ชู จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 06.00 น. บริเวณลานจอดรถศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเปิดงาน "Walk & Run Good Health 2020 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี ต.เมืองเก่า นายก อบต.เมืองเก่า สาธารณสุข อ.เมือง สุโขทัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรม อสม. สุโขทัย ภาคเอกชน และประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมาก
นางพรรณสิริ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย และช่วยกันผลักดัน ช่วยเหลือ สนับสนุน เกื้อกูลกันจนเกิดงานนี้ขึ้น การแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สมทบกองทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย และเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ของ อสม. รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน และปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญกับผู้ด้อยโอกาสที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ตนขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและผู้สนับสนุนทุกท่านๆแทน ผู้ด้อยโอกาสด้วย
"ตนขอเป็นตัวแทนพี่น้องทุกคน พวกเราชาวเมืองเก่า สุโขทัย มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และขอร่วมปกป้องสถาบัน ให้ธำรงค์ไว้เพื่อความรักสมัครสมาน และขออำนาจแห่งบูรพกษัตริย์ได้ดลบันดาลให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ"
จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าว "ทรงพระเจริญ"อย่างพร้อมเพรียงกัน และได้เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งชุดแรก ในรุ่นมินิมาราธอนระยะ 10.1 กิโลเมตร ตามด้วยรุ่นฟันรันระยะ 5.2 กิโลเมตร