พิจิตร - ชาวนาในพื้นที่ลุ่มต่ำ-น้ำท่วมซ้ำซาก ในตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เสี่ยงเริ่มทำนาปรัง หลังคาดการณ์สถานการณ์น้ำจะไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา โดยใช้น้ำฝนที่ตกลงมาเป็นน้ำต้นทุน

ชาวนาในพื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เสี่ยงลงมือทำนาปรัง ทั้งที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและน้ำท่วมซ้ำซาก โดยนำเครื่องจักรกลการเกษตร ลงมือปรับพื้นที่นา หลังปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา จนทำให้เพียงพอต่อการทำนา


ชาวนาพิจิตร! เสี่ยงทำนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก


การทำนาของเกษตรกรในรอบนี้ ถือว่าเป็นการเสี่ยงกับน้ำท่วมเสียหาย เนื่องจากยังไม่หมดฤดูฝน แต่ชาวนาบางส่วนคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำจะมีปริมาณน้อย ไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา ชาวนาจึงลงทุนเสี่ยงที่จะทำนาเพื่อหวังเก็บเกี่ยวสร้างรายได้จากราคาข้าวที่ยังสูงอยู่แทนที่จะปล่อยแปลงนาทิ้งว่างเปล่าในช่วงนี้


ชาวนาพิจิตร! เสี่ยงทำนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากสำหรับพื้นที่อำเภอสามง่าม โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตแม่น้ำยม เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยทุกทุกปี ในช่วงเวลานี้ มักจะเกิดน้ำท่วมขัง โดยชาวนาบางส่วนเชื่อว่าน้ำในพื้นที่จะมีปริมาณไม่มากเนื่องจากและเชื่อว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาจึงยอมเสี่ยงทำนาแม้ว่าจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากก็ตาม

ชาวนาพิจิตร! เสี่ยงทำนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก