svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ชาวม้งกว่า 2,000 สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ

28 กรกฎาคม 2563

เชียงใหม่ - จิตอาสาชาวเขาเผ่าม้งกว่า 2,000 ชีวิตร่วมกันสร้างฝาย ตามโครงการเก้าร้อยสิบฝายถวายน้ำสู่แผ่นดินและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 ก.ค.ที่ลานด้านหน้าสถานพักพิงสัตว์มูลนิธิดิอาร์ค ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนาตามโครงการเก้าร้อยสิบฝายถวายน้ำสู่แผ่นดินและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยได้มีจิตอาสาประชาชน พี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์เผ่าม้ง กว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

ชาวม้งกว่า 2,000 สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นได้มีการทำพิธีเปิด พร้อมกับกล่าวคำปฏิญาณตน ของจิตอาสา และได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมกับได้มีการชี้แจงภารกิจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับมอบหมายเคยแบ่งกันไปทำกิจกรรมปลูกต้นไม้รวงผึ้งพร้อมกับสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ชาวม้งกว่า 2,000 สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ