จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ กระทบอย่างหนักเป็นวงกว้าง และแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมาแล้วกว่า 40 วัน แต่ในส่วนภาคธุรกิจอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอย่างน้อยเป็นปี