จุรินทร์-เฉลิมชัย ชง ครม. "เคลียร์ส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพดตกหล่นขอบที่ผ่านมา" ให้เกษตรกรถ้วนหน้า เผยประสานงานทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจทานบัญชีรายชื่อเกษตรกรโดยจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายกรอบระยะเวลาและขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลดำเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 / 2563 วงเงิน 923 ล้านบาทนั้น ผลการดำเนินงานล่าสุด พบว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนมิถุนายน 2562 บางส่วนตกหล่นจากการได้รับเงินชดเชยการประกันรายได้ข้างต้น เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางมัลลิกา เปิดเผยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหานั้นทางนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่26 พฤษภาคม 2563นี้ เพื่อพิจารณาการขยายกรอบระยะเวลาและขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 / 2563 วงเงิน 669 ล้านบาท เพื่อชดเชยสิทธิ์ส่วนต่างให้แก่เกษตรกรกว่า 1.5 แสนครัวเรือนจากเกษตรกรทั้งหมด 4.5 แสนครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับ หลังจากนั้นกระบวนการปกติคือ ธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะเป็นผู้โอนเงินส่งตรงถึงมือเกษตรกรโดยผ่านบัญชีของแค่ละรายต่อไป หากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอังคารนี้

นางมัลลิกา กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิด หลังจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรที่ตกหล่นจึงได้ประสานงานทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจทานบัญชีรายชื่อเกษตรกรโดยจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายกรอบระยะเวลาและขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการนี้อย่างไรก็ตามนายจุรินทร์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัดทำหน้าที่อธิบายสร้างความเข้าใจกับตัวแทนเกษตรกรที่ตกหล่นจากการได้รับเงินชดเชยโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางจังหวัดและบางอำเภอ ตามบัญชีรายชื่อเช่น เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาจังหวัดตากซึ่งมีจำนวนเกษตรกรตกหล่นมากที่สุดกว่า 15,000 รายก็ได้ลงพื้นที่ติดตามและชี้แจงทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมความถูกต้องให้แก่เกษตรกรและเพื่อให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรเดินหน้าได้อย่างประสบผลสำเร็จ