วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาและท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลง ดังนี้

- ให้บริการระหว่างเวลา 07.00 19.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร พิษณุโลก แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และระนอง
- ให้บริการระหว่างเวลา 05.00 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
- ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 18.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน
- ให้บริการเวลา 06.00 22.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย
- ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหาดใหญ่
- ให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ อู่ตะเภา เชียงราย ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ
นอกจากนี้ "ผู้โดยสาร" โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละท่าอากาศยาน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด สำหรับอากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พฤษถาคม 2563 เวลา 23.59 น.

กพท. ประกาศ!  ช่วงเวลา-ท่าอากาศยาน ที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลง

กพท. ประกาศ!  ช่วงเวลา-ท่าอากาศยาน ที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลง