"วุฒิสภา" มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินสด 1.5 แสนบาท ให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทำงานต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 พร้อมคณะ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบ 

"วุฒิสภา" มอบอุปกรณ์และเงินสดให้รพ.สนามธรรมศาสตร์ใช้สู้โควิด

ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ชุด PPE จำนวน 25 ชุด,หน้ากาก Face Shield จำนวน 100 ชิ้น,แอลกอฮอล์ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน,เจลแอลกอฮอล์ Le skin ขนาด 5 ลิตร จำนวน 8 แกลลอน,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 50 ขวด,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 700 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด,น้ำดื่ม 13 แพค,พัดลมมินิแบบไร้สาย จำนวน 10 ตัว, กระติกน้ำ จำนวน 10 กระบอก,อุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอย จำนวน 30 กล่อง,อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา จำนวน 7 โหล,และหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น 

"วุฒิสภา" มอบอุปกรณ์และเงินสดให้รพ.สนามธรรมศาสตร์ใช้สู้โควิด


นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสด จำนวน 151,000 บาท เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของแพทย์,พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

"วุฒิสภา" มอบอุปกรณ์และเงินสดให้รพ.สนามธรรมศาสตร์ใช้สู้โควิด