ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบมาตรการระยะสั้นและระยะยาวช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบไวรัสโคโรน่า ทำให้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลง โดยระยะเร่งด่วนเตรียมหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและยืดชำระดอกเบี้ยออกไป 6 เดือน รวมทั้งเล็งลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือททท. ระบุ ที่ประชุมรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากผลกระทบการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไรัสโคโรนา โดยมาตรการระยะเร่งด่วน ได้แก่ การจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและยืดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้หรือดอกเบี้ย 6 เดือนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้น-ลงของอากาศยาน การสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมสัมมนาในต่างพื้นที่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และการหาตลาดทดแทนที่มีศักยภาพ เป็นต้น
ส่วนมาตรการระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การสนับสนุน Charter Flight สำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง และการขยายเวลาเศรษฐกิจภาคกลางคืน นำร่องเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป โดยจะมีการนำเสนอครม.เห็นชอบต่อไป

ครม.เศรษฐกิจเคาะมาตรการพยุงท่องเที่ยวกระทบโคโรน่า

ครม.เศรษฐกิจเคาะมาตรการพยุงท่องเที่ยวกระทบโคโรน่า