เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์ข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 ที่หากลูกจ้างออกจากงานลูกจ้างมีสิทธิได้ใยผ่านงาน จากนายจ้าง หากไม่ได้ให้ลูกจ้างมีสิทธิร้องเรียนได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ลูกจ้าง เมื่อออกจากงานแล้ว สามารถขอใบผ่านงานได้ ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 ระบุว่า ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร

ทนายรัชพล เผย เมื่อออกจากงานลูกจ้างมีสิทธิได้ใบผ่านงาน

หากนายจ้างไม่ให้ใบผ่านงาน ลูกจ้างสามารถไปร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้...

ทนายรัชพล เผย เมื่อออกจากงานลูกจ้างมีสิทธิได้ใบผ่านงาน

ทนายรัชพล ศิริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม