ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั้งเงินทุนหมุนเวียน ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ธปท.มีความห่วงใยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 
จึงขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้สถาบันการเงินดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้เพื่อให้ประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่นให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
2. ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดคงค้าง 
3. ผ่อนผันเพดานวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63

แบงก์ชาติขอสถาบันการเงินช่วยลูกหนี้กระทบไวรัสโคโรน่า