บริษัทตั้งใหม่เดือนธ.ค. มีจำนวน 3,158 ราย ลดลง 23% ทำปี 2562 มีบริษัทตั้งใหม่ 7.14 หมื่นราย ลดลง 1% แต่ยังอยู่ในเป้าหมายที่ประเมินไว้ พร้อมตั้งเป้าปี 2563 คาดมีบริษัทตั้งใหม่ 7.1-7.3 หมื่นราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ เดือนธ.ค.2562 มีจำนวน 3,158 ราย ลดลง 23% ซึ่งเป็นปกติของทุกปีที่ช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.ไม่ค่อยมีบริษัทจดตั้งใหม่ เพราะไม่อยากที่จะส่งงบการเงินเลยรอไปจดทะเบียนช่วงต้นปีแทน ส่วนทุนจดทะเบียนมีมูลค่า 21,451ล้านบาท ลดลง 45% โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด3 อันดับแรก ยังคงเป็นก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ภัตตาคารและร้านอาหาร

          

ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 5,666ราย เพิ่มขึ้น 3% ซึ่งตัวเลขจะสวนทางกับการตั้งใหม่ที่ลดลงแต่เหตุผลเหมือนกัน เพราะคนที่เลิกบริษัท ไม่อยากที่จะเสียค่าทำบัญชีสอบบัญชีและส่งงบการเงิน ส่วนทุนจดทะเบียน มีมูลค่า 21,729ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% โดยธุรกิจเลิก3 อันดับแรกเหมือนกับธุรกิจตั้งใหม่

          

สำหรับยอดรวมการจดตั้งใหม่ของปี 2562 มีจำนวน 71,485ราย ลดลง 1% แต่ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และยังเป็นยอดที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2560 ที่ทำได้ 74,517ราย และปี 2561 ที่ทำได้ 72,109 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 327,464ล้านบาท และธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 22,129 ราย เพิ่มขึ้น 2% มีทุนจดทะเบียนรวม 112,097ล้านบาท

 

                ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ภาพรวมทั้งปีมีแนวโน้มการตั้งบริษัทใหม่ในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคและรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองรองต่างๆทำให้สัดส่วนการตั้งบริษัทใหม่เพิ่มเป็น 68% จากเดิม 64% และในกรุงเทพฯ ลดเหลือ 32% จากเดิม 36%  

          

ส่วนแนวโน้มการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ในปี 2563คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายทั้งปีอยู่ที่ 7.1-7.3หมื่นราย แต่ก็ต้องพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ตลอดทั้งปีด้วยไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศเพราะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจำนวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่

          

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นต้องจับตาในเรื่องของปัญหางบประมาณปี 2563 ที่ยังมีปัญหาเพราะมองในหลักเศรษฐศาสตร์ การลงทุนภาครัฐถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่หากงบประมาณล่าช้าก็จะกระทบต่อเนื่อง ทำให้มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่เพื่อรองรับงานต่างๆ ลดลงตามไปด้วย

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด