ภาพเต่าทะเลที่กำลังขึ้นมาวางไข่บนชายฝั่งของหลายหมู่เกาะ ในทุกวันนี้ ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากการรับรู้รับเห็นของคนไทย แต่ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเล ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ใกล้สูญพันธุ์ โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเพิ่มและขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาติ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล เพื่อกระตุ้นให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์ให้ท้องทะเลของไทยกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง