จีนทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังมาถึงในวันที่ 1 ต.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เช้าวันที่ 29 กันยายน ซีซีทีวีของจีน ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเหรียญแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและตำแหน่งกิตติมศักดิ์แห่งชาติ โดยเริ่มจากขบวนรถบุคคลเกียรติยศ พร้อมขบวนรถอารักขานำเข้าสู่พิธีมอบเหรียญบุคคลเกียรติยศแห่งชาติจีน ซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชน เวลา 10.00 น. ของวันที่ 29 กันยายนตามเวลาปักกิ่ง

'จีน' ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

'จีน' ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

'จีน' ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีน ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสในฉลองการสถาปนาสาธารณประชาชนจีน ครบรอบ 70 ปี ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ คือผู้บริหารระดับประเทศ วีรบุรุษแห่งชาติจีนที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ และชาวตางชาติที่มีคุณูปการต่อการสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน

'จีน' ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

'จีน' ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสหลังจากรับการถวายเหรียญดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและทรงมีพระราชดำรัสเป็นภาษาจีน โดยทรงยกบทกวีจีนขึ้นมากล่าวถึงความสัมพันธ์ทั้ง 2 ประเทศ และในตอนท้ายทรงอวยพรด้วยภาษาจีนให้สาธารณประชาชนจีนเนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 70 ปี

'จีน' ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


นายหลู่ เจียน เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศจีนใหม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าดินภายใน70 ปีที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนในหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เป็นกระบวนการที่เชื่องโยงกับทั่วโลกอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้นำเสนอความริเริ่มสายแถบและเส้นทาง(Belt Road Initiative)และหลักการร่วมปรึกษาร่วมสร้างสรรค์ร่วมแบ่งปันนั้นได้นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ พลังขับเคลื่อนใหม่ๆให้กับภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนำผลประโยชน์กับประชาชนของภูมิภาคนี้ด้วย

นายหลู่ เจี้ยนกล่าวว่า การพัฒนาของประเทศจีนไม่อาจตัดขาดจากการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเพื่อนๆในทุกประเทศทั่วโลกเพื่อนๆของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในทั่วโลกก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

'จีน' ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


'จีน' ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตรภรณ์" แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายหลู่ เจี้ยน ระบุว่า ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์"รัฐมิตราภรณ์" แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูงสุดสำหรับชาวต่างชาติเพื่อเป็นการเชิดชูและยกย่องที่พระบรมวงศานุวงค์ของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-ไทยมาเป็นเวลายาวนานอีกทั้งเพื่อยกย่องความสัมพันธ์ฉันมิตรอันวิเศษแบบเป็นครอบครัวเดียวกันระหว่างจีน-ไทยอีกด้วยเชื่อมั่นว่าภายนำการสนับสนุนของผู้นำการชี้นำของทั้งสองรัฐบาลและความพยายามของประชาชนทั้งสองประเทศประเทศจีนและไทยจะมีอนาคตอันสดใสอย่างแน่นอน