ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ "ชิม ช้อป ใช้" ซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันนี้(26ก.ย.) ซึ่งถือเป็นวันที่ 4 หลังเปิดโครงการ มีผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนจนครบ 1 ล้านคน ตามโควต้าที่รัฐบาลให้ไว้ในแต่ละวันเมื่อเวลา 05.40 น. ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องรอลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยวันที่ 4 ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พบว่ามียอดลงทะเบียนครบ 1 ล้านคน ตั้งแต่เช้า ทำให้ผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป
สำหรับโครงการชิมช้อปใช้ เปิดให้ลงทะเบียนมาแล้ว 4 วัน มีผู้มาลงทะเบียนครบ 1 ล้านคนตามโควต้าในแต่ละวันทุกวัน ส่งผลให้ยอดผู้ลงทะเบียนขณะนี้มีจำนวน 4 ล้านคน จากโควต้าทั้งหมด 10 ล้านคน โดยยังเหลือเวลาให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 พ.ย.2562
ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมโครงการผ่าน SMS ภายใน 3 วันทำการ และนำรหัสที่ได้รับไปกรอกในแอพริเคชั่น"เป๋าตัง" จากนั้นจะต้องใช้จ่ายหรือเดินทางท่องเที่ยวภายใน 14 วัน ตามที่กำหนด หากไม่มีการใช้จ่ายระบบจะตัดสิทธิ์ ของผู้ลงทะเบียนทันทีและไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในรายชื่อลงทะเบียนสำรองได้รับสิทธิ์แทน

วันที่ 4 ยอดลงทะเบียน "ชิม ช้อป ใช้" ครบล้านคนแล้ว!

.

วันที่ 4 ยอดลงทะเบียน "ชิม ช้อป ใช้" ครบล้านคนแล้ว!