ทีมข่าวชั่วโมงสืบสวน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเขากะลา จ.นครสวรรค์ ให้ช่วยตรวจสอบความผิดปกติในการยื่นขอสัมปทานทำเหมืองหินปูนของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เนื่องจากพบความไม่ชอบมาพากลของโครงการนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆลุกขึ้นมาต่อสู้ เพื่อปกป้องผืนดินทำกินผืนสุดท้าย ไปติดตามกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเขากะลา จ.นครสวรรค์ให้ช่วยตรวจสอบความผิดปกติในการยื่นขอสัมปทานทำเหมืองหินปูนของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนื่องจากพบความไม่ชอบมาพากลของโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆลุกขึ้นมาต่อสู้ เพื่อปกป้องผืนดินทำกินผืนสุดท้ายไปติดตามกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับ
ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างเหมืองปูนกับชุมชนไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ยังเกิดการร้องเรียนลักษณะเดียวกันนี้ในหลายพื้นที่คำถามคือชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจริงหรือไม่และใครกันแน่ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้