"พาณิชย์" ยันไทยส่งออกข้าวปีนี้ได้ 10 ล้านตัน สวนทางผู้ส่งออกข้าวมองไทยส่งออกเหลือ 9.5 ล้านตัน แพ้อินเดียที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก เหตุเจอพิษค่าบาทแข็งและสงครามการค้าฉุดกำลังซื้อโลกหด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานการประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9หรือ Thailand Rice Convention 2019 : TRC 2019และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก" ว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้ไว้ที่10 ล้านตัน เพราะมองว่าปัญหาสงครามการค้าที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคข้าว และยังมีปัญหาภัยแล้งจากเอลนีโญทำให้ผลผลิตข้าวของหลายประเทศลดลงจึงเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวของไทยและไทยเองยังมีการพัฒนาการผลิตข้าวโดยใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆทำให้ข้าวไทยมีความหลากหลาย สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกได้"นายบุญยฤทธิ์กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประเทศต่างๆลดลงทำให้หลายประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศที่มีราคาถูกกว่า เช่น ข้าวขาว 5%ของเวียดนามตอนนี้อยู่ที่ตันละ 365 ดอลลาร์สหรัฐ ของไทยตันละ 385-390 ดอลลาร์สหรัฐและข้าวไทยยังมีราคาแพงกว่าคู่แข่ง จากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าโดยต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูแลให้อยู่ในระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหากแข็งไปข้าวไทยจะแข่งขันได้ลำบาก

สำหรับการส่งออกข้าวในช่วง 4เดือนของปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณ 3.1 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 8 แสนตันคาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ส่วนเวียดนามคาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่ว่ารัฐบาลมาจากพรรคการเมืองใดก็ควรจะเดินหน้านโยบายการใช้ตลาดนำการผลิตและไม่ควรกำหนดนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งผู้ส่งออก โรงสีและชาวนาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม