บมจ.ไมเนอร์ ร้อง ทอท. ทบทวนให้สิทธิแข่งขันประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ ยันทำถูกต้องตามเงื่อนไขทีโออาร์ทุกอย่าง ชี้รอท่าที ทอท.ตัดสินใจก่อนพิจารณาแนวทางสู้ต่อไป ด้าน "นิตินัย" ชี้ยึดตามทีโออาร์ เหตุบริษัทยื่น proposal คนละชื่อกับซื้อซอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ระบุ ได้ยื่นหนังสือไปยังรมว.คมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือทอท. เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 เพื่อขอความวิงวอนพิจารณาให้บริษัทเข้าร่วมยื่นข้อเสนอสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากที่ทอท.ได้ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของบริษัทให้เข้าร่วมเสนอแผนในวันที่29 พ.ค. 2562 และข้อเสนอราคาวันที่31 พ.ค. 2562 นี้ โดยระบุว่าบริษัทขาดคุณสมบัติและประสบการณ์ในการดำเนินงานตามที่ระบุในข้อ3 และข้อ 5 ของประกาศทอท. และข้อ 3 ของเอกสารการยื่นข้อเสนอ


 

ทั้งนี้ยืนยันว่าได้ทำถูกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขประมูล หรือทีโออาร์ ทุกประการ โดยได้ยื่นซองข้อเสนอเมื่อวันที่ 22พ.ค. 2562 ในชื่อบมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นชื่อเดียวกับวันที่ยื่นซื้อซอง และยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่กำหนดคือ มีประสบการณ์บริหารศูนย์การค้าในประเทศพื้นที่ 1 หมื่นตารางเมตรไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์บริหารร้านค้าปลีกในห้างในห้างสรรพสินค้าพื้นที่1 หมื่นตารางเมตร ไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน   

 สำหรับการยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 22 พ.ค. 2562 ทางบริษัทได้ชี้แจงต่อทอท.ไปแล้ว แต่ทอท.ก็ยืนยันว่าบริษัทขาดคุณสมบัติ ซึ่งขณะนั้นมีเวลาจำกัด เพราะมีผู้ร่วมเสนอซองข้อเสนอรายอื่นร่วมอยู่ด้วยทำให้ไม่ได้คัดค้านจนถึงที่สุด แต่บริษัทก็ไม่ยอมรับการตกคุณสมบัติ เพราะได้ทำตามถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งในวันยื่นข้อเสนอได้นำประสบการณ์ของบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประเภทร้านอาหาร มายื่นร่วมด้วย และเห็นว่าบมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ควบคุมกิจการทุกอย่างของบริษัทในเครือ ดังนั้นจึงไม่ผิดเงื่อนไขแต่อย่างใด

 อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากบริษัทได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อแข่งขันสิทธิประกอบกิจการเชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิมั่นใจว่าแผนของบริษัทมีศักยภาพเพียงพอ เพราะบริษัทมีประสบการณ์ทั้งร้านอาหาร โรงแรมศูนย์การค้า ที่ได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี และบริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางดังนั้นบริษัทจึงมีประสบการณ์เพียงพอที่จะเข้าแข่งขัน และสามารถที่จะช่วยเหลือให้การแข่งขันมีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ได้มากที่สุดโดยจะรอท่าทีจากทอท.ก่อนว่าจะตัดสินใจอย่างไร ถึงจะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหากทอท.ไม่ทบทวนสิทธิเข้าร่วมประมูลให้

 

 

ด้านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย นิตินัย ศิริสมรรถการบอกว่า ได้รับเอกสารจากบมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แล้ว แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดของหนังสือเนื่องจากติดภารกิจปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เบื้องต้นทราบข้อมูลว่าการซื้อซองใช้ชื่อบมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แต่กลับใช้บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ส่ง proposal ซึ่งถือเป็นคนละบริษัทกันเรื่องนี้ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะทอท.ก็ยึดตามระเบียบทีโออาร์ที่กำหนด