นักเต้นหลายพันคนที่มาในเครื่องแต่งกายหลากสีสันได้เข้าร่วมในเทศกาลงานประเพณีสวมหน้ากากที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ทางตะวันตกของบัลแกเรีย ซึ่งดู ๆ ไป ก็คล้ายกับเทศกาลผีตาโขนของไทยอยู่เหมือนกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เทศกาลดังกล่าวจัดกันที่เมืองเปอร์นิก ติด ๆ กับทางตะวันตกของกรุงโซเฟีย เมืองหลวงของประเทศ งานนี้มีนักเต้นเดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศ รวมถึงจากต่างประเทศด้วย
เทศกาลที่มีชื่อว่าเทศกาลสวมหน้ากาก " ซูร์วา " ถือกันว่าเป็นจุดสุดยอดของเทศกาลในช่วงฤดูหนาว และเชื่อว่ามีการจัดงานแบบนี้มาตั้งแต่สมัยที่ชาวบ้านแถบนี้ยังนับถือศาสนาแบบมีพระเจ้าหลายองค์

เทศกาลผีตาโขน บัลแกเรีย


ในงานนี้ ตัว " กูเกมี " ซึ่งก็คือผู้ที่สวมหน้ากาก และสวมชุดพิเศษ จะพากันเต้นไปตามท้องถนน รวมถึงรอบ ๆ กองไฟ หรือเข้าไปในบ้านของผู้คน พร้อมกับสั่นกระดิ่งด้วยความหวังว่าจะขับไล่วิญญาณชั่วร้ายให้ออกไป และกระตุ้นให้ผลผลิต สุขภาพ ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ที่ดี ๆ ได้เข้ามาในบ้าน
โดยชุดของ " กูเกมี " ส่วนมากจะทำจากหนังแกะหรือแพะ และมีกระดิ่งผูกคอแกะห้อยอยู่รอบ ๆ เอว

เทศกาลผีตาโขน บัลแกเรีย


ในหลายชุมชนของบัลแกเรีย ก็มีธรรมเนียมเรื่อง " กูเกมี " ที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความหวังที่จะให้ธรรมเนียมนี้คงอยู่ต่อไป โดยเมื่อ 4 ปีก่อนองค์การยูเนสโกก็ประกาศให้ธรรมเนียมเรื่อง " ซูร์วา " เป็นมรดกโลก