นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลเข้ามาเสริมในพื้นที่ รวมไปถึงอุปกรณ์พิเศษ เพื่อเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยในส่วนของ ปภ.เองมีหน้าที่ 2 ส่วนในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย โดยในส่วนแรก คือการสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รวมถึงช่วยในการค้นหา ส่วนที่ 2 คือ การจัดทีมกู้ชีพ ค้นหนาด้านภายนอกถ้ำ ในบริเวณป่า เพื่อค้นหาช่องทางเข้าถ้ำทางด้านอื่น และค้นหาสัญญานชีพของผู้ประสบภัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline