ไทย-สหรัฐฯ กระชับสัมพันธ์ สานต่อและเสริมสร้างความร่วมมือด้านอื่นนอกเหนือจากทางทหาร ทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ ความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของทั้งไทยและสหรัฐฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการหารือระหว่าง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับ นางสาว Clair M. Grady รัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ที่ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  (United States Department of Homeland Security : DHS ) เพื่อสานต่อและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทหาร


โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกัน ถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ ความมั่นคงทางทะเล  การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  โดยเห็นพ้องที่จะกระชับและผลักดันความร่วมมือต่างๆ ให้แน่นแฟ้นและมีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของทั้งไทยและสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรูปแบบการทำงานความมั่นคงร่วมกัน 


โดย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ กล่าวย้ำว่า ความสำเร็จของการทำงาน กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ 15 ปีที่ผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวในการบูรณาการทำงานร่วมกันให้สำเร็จของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคง ร่วมกับภาคเอกชน  และมีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกันต่อไปกับอีกหลายประเทศ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทำงานร่วมกับไทย และขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา


ประวิตร เดินหน้าคุยสหรัฐฯ สานความร่วมมือด้านอื่นนอกเหนือจากทางทหาร


ขณะที่ พลเอก ประวิตร กล่าวย้ำว่า ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ  ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน เป็นประโยชน์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบและโครงสร้างงานด้านความมั่นคงของไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 


อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พลเอก ประวิตร ได้มอบหมายให้ คณะทำงานด้านต่างๆ ได้ใช้โอกาสนี้ ไปประชุมสานต่อและเสริมสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ  ทั้งด้านความร่วมมือการบูรณาการข่าวกรองทางทะเล โดยผู้แทนกองทัพเรือ ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานบูรณาการข่าวกรองทางทะเลแห่งชาติ และเห็นพ้องร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูลข่าวสารทางทะเลร่วมกัน เพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงทางทะเลที่ถือเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญร่วมกัน // พร้อมกันนี้ สหรัฐฯได้ขอบคุณไทย ที่เข้าร่วมปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัดบริเวณอ่าวเอเดน นอกชายฝั่งโซมาเลียที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการสะท้อนความร่วมมือระหว่างประเทศ ตอบสนองภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 


ประวิตร เดินหน้าคุยสหรัฐฯ สานความร่วมมือด้านอื่นนอกเหนือจากทางทหาร
ส่วนด้านความร่วมมือด้านแรงงาน  โดยผู้แทนกระทรวงแรงงาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ ผู้แทนสำนักงานการต่อต้านการค้ามนุษย์  ถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หลังส่งรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยปี 60 พร้อมทั้งได้พบและหารือกับผู้แทน Solidarity Center ซึ่งเป็นหน่วยงาน NGO เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ถึงความพยายามและพัฒนาการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการคุ้มครอง ดูแลสิทธิและสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว และเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์


ประวิตร เดินหน้าคุยสหรัฐฯ สานความร่วมมือด้านอื่นนอกเหนือจากทางทหาร

ประวิตร เดินหน้าคุยสหรัฐฯ สานความร่วมมือด้านอื่นนอกเหนือจากทางทหาร

ประวิตร เดินหน้าคุยสหรัฐฯ สานความร่วมมือด้านอื่นนอกเหนือจากทางทหาร

ประวิตร เดินหน้าคุยสหรัฐฯ สานความร่วมมือด้านอื่นนอกเหนือจากทางทหาร