ปัญหาที่ล่าความจริงจะพาไปเจาะลึกกันต่อ ก็คือ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ว่าได้ทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับ "ยาหมอแสง" ทั้งๆ ที่ยาชนิดนี้ ถูกกล่าวขวัญถึงในฐานะ "ยาวิเศษ" มานานหลายปีแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

(คลิปข่าว) ช่องโหว่กฎหมาย ทำยาหมอแสงไปไม่ถึงฝัน?

เริ่มจากความรู้สึกของหมอแสงเอง บอกว่า ตอนนี้กรมการแพทย์ก็ยัง "กั๊ก" ไม่สรุปว่าจะห้ามแจกยาหรือไม่ห้าม ส่วนเรื่องการ "ขึ้นทะเบียนตำรับยา" และ "ขึ้นทะเบียนหมอแสงเป็นหมอพื้นบ้าน" ก็ไม่มีความคืบหน้า


ขณะที่การวิจัยที่มีการนำสมุนไพรหมอแสงไปทดลองโดยกรมการแพทย์นั้น "ล่าความจริง" ได้ข้อมูลจากคนในกระทรวงสาธารณสุขว่า เป็นการทดลองอย่างเงียบๆ ไม่ต้องการให้เป็นข่าว และยังไม่ได้สรุป 100% ว่ายาหมอแสงรักษามะเร็งไม่ได้ เนื่องจากการทดลอง ใช้มาตรฐานเดียวกับยาเคมี ซึ่งจริงๆ แล้วไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากยาหมอแสง เป็นสมุนไพร

(คลิปข่าว) ช่องโหว่กฎหมาย ทำยาหมอแสงไปไม่ถึงฝัน?"ล่าความจริง" เคยสัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คุณหมอ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ได้ข้อมูลว่า ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯมีนโยบายเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มี "ตำรับยาพื้นบ้าน" ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มาขึ้นทะเบียนตำรับยาอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เป็นมรดกของแผ่นดิน และได้ตรวจสอบพิสูจน์ร่วมกันว่ามีสรรพคุณรักษาโรคได้จริงหรือไม่ โดยปัจจุบันทางกรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นนายทะเบียน และมีสำนักงานแทบทุกจังหวัด


นอกจากนั้น กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยังได้คิดต่อยอดให้เกิดการแปรรูปสมุนไพรและตำรับยาต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยได้ยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ ชื่อ "ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร" เพื่อส่งเสริมในเรื่องนี้ เพราะสมุนไพรบางชนิดไม่ได้เป็นยาโดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จึงยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ เนื่องจากไม่อยู่ในความควบคุมขององค์การอาหารและยา หรือ อย.ด้วย

(คลิปข่าว) ช่องโหว่กฎหมาย ทำยาหมอแสงไปไม่ถึงฝัน?นี่คือปัญหาที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ดูจะทราบดีอยู่แล้ว และมีนโยบายเร่งผลักดันเรื่องต่างๆ ทั้งขึ้นทะเบียนตำรับยา ขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน รวมทั้งอุดช่องโหว่กฎหมาย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ "ยา" โดยตรง แต่แปลกหรือไม่ที่กรณียาหมอแสง ผ่านมาหลายปีแล้ว แทบไม่มีความคืบหน้าใดๆ