รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย กลุ่มคนชายขอบ พื้นที่สูงให้มีบัตรประชาชน สร้างโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เชียงราย วันนี้ (25 เม.ย.) พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน อำนวยความเป็นธรรม ด้วยการพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร คืนสิทธิ สร้างโอกาส ให้ประชาชนชาวอ.เวียงแก่นจ.เชียงราย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติ มีความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดแนวตะเข็บชายแดน และขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร จึงไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย


รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงนโยบายรัฐบาล ว่า ตระหนักและให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ไร้สถานะ โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อแก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ดังนั้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม สำรวจและคัดกรอง มีผู้ประสงค์ขอตรวจสารพันธุกรรมทั้งสิ้น 599 คน (บุคคลตกหล่น 351 คน บุคคลอ้างอิง 248 คน)ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผลการตรวจ ดีเอ็นเอ จะใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่มีความแม่นยำ และนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนตามกฎหมายร่วมกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รมว.ยธ.คืนสิทธิคนชายขอบเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

นายจ่าเน้ง แซ่วื่อ ชาวบ้านหมู่ 7 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ใช้เวลา 12 ปี กว่าจะได้บัตรประจำตัวประชาขน ช่วงที่ไม่มีบัตรไปทำงานตำรวจก็จับกุม การใช้ชีวิตลำบากมาก


ชาวบ้านอีกรายบอกว่า เกิดในเมืองไทย จึงต้องการมีบัตรประชาชน เพราะจะได้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องการได้รับเบี้ยยังชีพคนชรา


รมว.ยธ.คืนสิทธิคนชายขอบเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

รมว.ยธ.คืนสิทธิคนชายขอบเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

รมว.ยธ.คืนสิทธิคนชายขอบเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมการปกครอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลอำเภอละงู และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิให้ได้รับสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสามารถนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการเลือกตั้ง และสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationICERD) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี และปัจจุบันชาวมานิในสตูลจำนวนกว่า 50 คน ได้รับบัตรประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


รมว.ยธ.คืนสิทธิคนชายขอบเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด