TDRI ยืนกรานไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลต้องใช้มาตรา 44 ช่วยเหลือเอไอเอส-ทรู ผ่อนชำระค่าประมูลคลื่น 900 งวดที่ 4 เผยแนวทางของ กสทช.ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ชี้ทั้ง 2 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี มีกำไร

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ระบุมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการช่วยเหลือเอกชนแต่ควรอยู่บนหลักการที่ทำให้เอกชนประกอบดำเนินธุรกิจและไม่กระทบกับความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยเอกชนต้องรับความจริงถึงการดำเนินธุรกิจและไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ซึ่งเชื่อว่านายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา มีความเข้าใจเรื่องประโยชน์สาธารณะเป็นอย่างดี

แต่กสทช.ยังจับประเด็นเรื่องประโยชน์สาธารณะไม่ถูกต้องยังมีการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลที่ไม่สมเหตุผลในการอุ้มผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 2 รายด้วยการให้ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่4 แนวทางของ กสทช.จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพราะเอกชนทั้งAWN และทรูมูฟมีผลประกอบการที่ดี มีกำไรในการดำเนินธุรกิจโดยทรูมูฟมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 18.8% เป็น 26%ในปีที่ผ่านมาขณะที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ระบุว่ากรณีที่รัฐบาลไม่ให้บริษัทโทรคมนาคมขยายเวลาชำระเงินก็ไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท

TDRI ขวางรัฐอุ้มค่ายมือถือ

สำหรับประเด็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนสิ่งที่นักลงทุนกลัวคือความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐในเรื่องต่างๆหากรัฐบาลออกกฎระเบียบแล้วมาเปลี่ยนภายหลังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจการขยายระยะเวลาการชำระเงินงวดที่ 4 ออกไป เป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขในการประมูลใบอนุญาตที่ผู้เข้าประมูลทุกรายได้เคยเห็นชอบไว้แล้วจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน และทำลายความเชื่อมั่นของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นประเทศสารขัณฑ์เคยออกกฎระเบียบไว้แล้วมาเปลี่ยนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บางรายก็ทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดและที่สำคัญจะกระทบ กสทช.ในฐานะผู้กำกับดูแลด้วย

TDRI ขวางรัฐอุ้มค่ายมือถือ

การทำธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงเป็นเรื่องปกติเมื่อธุรกิจมีปัญหาไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะต้องเข้าไปอุ้มทุกรายกรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 2 รายไม่ได้มีปัญหา ทั้ง 2 บริษัทรู้เงื่อนไขในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเมื่อประมูลคลื่นได้ ก็มีการเฉลิมฉลองทุกคนรู้ดีว่ามีความเสี่ยงทางธุรกิจอยู่ตลอดและยอมรับในความเสี่ยงนั้น สิ่งที่กสทช.เสนอต่อรัฐบาลจึงไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสิ่งที่กสทช.ยื่นข้อเสนอให้ช่วยผู้ประกอบการเป็นการยกประโยชน์ของรัฐและประชาชนไปให้กับเอกชนหากตีมูลค่าก็เท่ากับดอกเบี้ยที่ผ่อนชำระจาก 15% มาคิดที่ 1.5%ส่วนต่างตรงนี้ถ้าคิดเป็นเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาทเอกชนสามารถระดมทุนด้วยการกู้เงิน ออกตราสารหนี้ ออกหุ้นเพิ่มทุนได้โดยน่าจะมีต้นทุนประมาณ 9%

กสทช.บอกว่าถ้าคิดอัตราดอกเบี้ย1.5% รัฐจะได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยนั้นไม่เป็นความจริงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 1.5% เป็นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.มีไว้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ การนำอัตราดอกเบี้ยนี้มาใช้จึงเป็นการเหมาโดยไม่มีที่มาที่ไป ไม่มีหลักเหตุผลใดๆ อัตราดอกเบี้ย 1.5% เป็นอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุน เวลารัฐบาลต้องไปกู้เงินเพื่อทำโครงการดังนั้นการที่บอกว่ารัฐจะได้ประโยชน์จึงไม่จริง

ส่วนการระบุว่าหากให้เอกชนขยายเวลาชำระเงินจะทำให้มีผู้มาประมูลคลื่น1800 เมกะเฮิรตซ์มากขึ้นนั้นถือเป็นการมโน อยู่ๆก็คิดไปเอง โดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนและเชื่อว่าการประมูลคลื่น 1800 น่าจะไม่มีการแข่งขันเท่ากับการประมูลคลื่นครั้งที่ผ่านมาเพราะผู้ประกอบการทั้ง 2 รายมีคลื่นอยู่ในมือมากพอควรแล้วเป็นธรรมชาติของหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะไม่เข้ามาประมูลมากสิ่งที่จะทำให้เกิดการแข่งขันควรเปิดเสรีตลาดให้มีคนเข้ามาแข่งขัน หรือลดราคาคลื่น1800 เมกกะเฮิรตซ์ให้เหมาะสมการตั้งราคาประมูลควรตั้งราคาปกติ

สรุปได้ว่ารัฐบาลและคสช.ไม่มีเหตุผลที่จะช่วยให้เอกชนผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพราะไม่มีประโยชน์อะไรแต่กลับเป็นการโอนประโยชน์ของรัฐและประชาชนไปสู่ผู้ประกอบการ เป็นการทำลายความเชื่อมั่นในการลงทุน

ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนั้นมีเหตุมีผลที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือได้เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากความความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลแล้วไม่สามารถปฎิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลทั้งนี้ การช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายควรแยกออกจากกันโดยเห็นว่าการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ควรมีมาตรการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว