การประชุม ครม.สัญจร ที่สงขลา เริ่มต้นขึ้นทตั้งแต่ช่วงเช้า ท่ามกลางฝนตกหนัก จนต้องยกเลิกถ่ายรูปหมู่แหลมสมิหลา ขณะที่นายกฯ ปฏิเสธตอบคำถามการปล่อยตัว 16 แกนนำคัดต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ติดตามรายละเอียด คุณสุพิชฌาย์ รัตนะ สดจากสงขลา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บรรยากาศการประชุม ครม.นอกสถานที่ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ และหัวหน้า คสช.ได้ยกเลิกกำหนดการถ่ายรูปหมู่ที่บริเวณแหลมสมิหลา และการเข้าสักการะกรมหลวงชุมพร เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่คืนวันที่ 27 พ.ย.และต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้า จนทำให้มีน้ำท่วมขัง อีกทั้งฝนก็ยังตกตลอดเวลา

โดยการประชุมครั้งนี้มี ครม.เข้าร่วม 15 คนรวมนายกฯ ด้วย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ครม.ชุดใหม่ โดยยังไม่ผ่านขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฎิบัติหน้าที่ โดยกระทรวงที่ยังไม่มีรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้ปลัดกระทรวงเข้าประชุมแทน

ก่อนการประชุม ครม.ในเวลา 09.00 น.พล.อ.ประยุทธ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมสอบถามนักศึกษาว่าเรียนอะไรกันบ้าง และเรียนไปเพื่ออะไร ซึ่งนักศึกษาตอบว่าเรียนเพื่อทำงาน นายกฯ จึงกล่าวว่า เรียนจบแล้วต้องมีงานทำทุกคน เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทุกคนต้องสร้างความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างอยู่ที่วิธีคิดและสมอง นอกจากนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนดีและช่วยกันพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเวลาจะทําอะไรก็อยากให้คิดถึงพ่อแม่

ต่อมา นายกฯ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียด พร้อมกับสั่งการให้ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาดูและเก็บข้อมูล เพราะงานเหล่านี้เป็นโครงการที่ดี จึงควรนำไปต่อยอด และระหว่างที่เยี่ยมชมเครื่องผลิตไบโอดีเซล นายกฯ กล่าวสั้นๆ ว่าน่าจะนำไปต่อยอดผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันปาล์ม

สำหรับการรักษาความปลอดภัยในการประชุมครั้งนี้ครั้งนี้ อยู่ในขั้นสูงสุด เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสื่อมวลชนทุกคนจะต้องติดบัตรแสดงตนอย่างชัดเจน รวมทั้งการเข้าไปในภายในอาคารจะต้องตรวจสแกนบัตรและวัตถุต้องสงสัยทั้งหมด แม้แต่รัฐมนตรีบางคนก็ต้องเดินเข้าเครื่องตรวจสแกนอย่างละเอียดยกเว้นนายกฯ เพียงคนเดียว

พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธที่จะตอบถามผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว 16 แกนนำเครือข่ายต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา ขณะที่ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเช่นกันโดยกล่าวเพียงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการและพิจารณา

สำหรับวาระการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคใต้และชายแดนภาคใต้ กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทางภาคเอกชนจากหอการค้า 14 จังหวัดภาคใต้ได้เสนอให้รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมระบบราง ทางหลวง ท่าเรือ และสนามบิน รวม 14 โครงการ มูลค่าการลงทุนประมาณ 5 แสนล้านบาท

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอร่างทิศทางการพัฒนาภาคใต้และชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวในภาคใต้ และพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกด้วย ส่วนวาระอื่น ๆ ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้น กระทรวงการคลัง จะเสนอมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยเสนอแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ