นักวิชาการ เตือนรัฐทบทวนข้อเรียกร้องของโรงงานยาสูบให้ยกเลิกระบบภาษีใหม่ เสี่ยงถูกข้อหากีดกันการค้า แนะโรงงานยาสูบเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ บอกว่า รัฐบาลต้องพิจารณาข้อเสนอของโรงงานยาสูบที่เรียกร้องให้ยกเลิกระบบภาษีบุหรี่ใหม่อย่างรอบคอบ เพราะเสี่ยงโดนข้อหาไม่เป็นธรรมและเข้าข่ายเป็นการกีดกันทางการค้า

โดยโครงสร้างภาษีใหม่ทำให้บุหรี่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้สูบลดลง ทั้งนี้โรงงานยาสูบควรเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้า พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้สูบน้อยลง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับบุหรี่จากต่างประเทศ และขยายตลาดเพื่อมุ่งสู่การส่งออกมากขึ้น