svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

(ภาพชุด)จุฬาฯ จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 "CU Full Moon 2017"

03 พฤศจิกายน 2560
2.3 k

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 "CU Full Moon 2017" ภายใต้แนวคิด "เพราะเรารักสิ่งรอบๆตัวเรา Love is all around" เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามและศิลปวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. ณ รอบสระน้ำจุฬาฯ