เช้าวันนี้ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง เครื่องบิน AIRBUS A330 ของกองทัพสหราชอาณาจักร เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เดินทางมาถึง เพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึกผสมแพนเธอร์โกลด์ ครั้งแรก โดยมี พลตรี สุทน เหมือนพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร และ พันเอก Roger Lewis (โรเจอร์ ลูวิซ) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


สำหรับการฝึกผสมแพนเธอร์โกลด์ 2017 เป็นการร่วมมือกันของกองทัพไทย และกองทัพสหราชอาณาจักร มีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 1-24 พฤศจิกายน ที่ จ.กาญจนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธีร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การฝึกทางทหาร รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ระหว่าง 2 กองทัพ รวมถึงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่งคงระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหราชอาณาจักร 
 กำลังพลของกองทัพไทยที่เข้าร่วมการฝึกจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของกองทัพไทย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ทางด้านความมั่นคงระหว่างสองกองทัพให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป