สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา หลังจากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ส่งผลให้ขณะนี้เขื่อนหลักทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรวมกว่า 73% ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

            สำหรับ 5 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย  เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 192 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร
           เขื่อนมูลบน อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 78% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลำแชะ อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 208 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 90% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำปลายมาศ อำเภอเสิงสาง มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
              จากปริมาณน้ำขนาดนี้ทำให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งฤดูกาลที่จะมาถึง ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่ในส่วนของการปลูกข้าวนาปรัง ก็ยังต้องจำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกอยู่เหมือนเดิม โดยจะประชุมหารือกับจังหวัดเพื่อวางแผนการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกอีกครั้ง หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว.