กทม.เร่งดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง รอการระบายในพื้นที่เขตชั้นใน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
(30 ต.ค.60) ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30/2560 โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ทั้งนี้สำนักการระบายน้ำได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เขตชั้นใน โดยแนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย1.ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 2.00 ม. ด้วยวิธีดันท่อ (PIPE JACKING)ที่ความลึกจากผิวจราจรถึงหลังท่อระบายน้ำ ประมาณ 6 เมตร เพื่อให้สามารถลอดผ่านสาธารณูปโภคใต้ดินที่กีดขวางได้ เนื่องจากตลอดแนวทางเท้าและถนนจะมีสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ต้นไม้ สายโทรศัพท์ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และตอม่อสะพานลอยคนข้ามกีดขวาง

2. วิธีการก่อสร้างจะต้องก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดัน ในพื้นที่ผิวจราจร โดยมีระยะระหว่างบ่อรับและบ่อดัน ประมาณ 50-200 เมตรและดันท่อจากบ่อดันไปยังบ่อรับเป็นช่วงๆ พร้อมก่อสร้างบ่อสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่คลองโดยตรง รวมทั้งจะเชื่อมระบบท่อระบายน้ำเดิมเข้ากับท่อสร้างใหม่ด้วย ทั้งนี้การก่อสร้างงานทั้งหมดจะต้องดำเนินการในเวลากลางคืน ตั้งแต่ 22.00 น. -04.00 น. และจะคืนผิวจราจรชั่วคราวเพื่อให้สามารถสัญจรผ่านได้ในเวลาตอนเช้า

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 11 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว 4 โครงการ (1-4) และจะดำเนินการโครงการที่เหลือในลำดับต่อไป ดังนี้้

1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 2.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 3.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู 4.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง 5 .โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 6.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 14 7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 68 8.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ 9.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 10.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39 11.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา

สำหรับโครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ระยะที่ 2) มี 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ,โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารแบ่งพื้นที่กำกับดูแล โดยให้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจปัญหาอุปสรรค และเชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ อาทิ การขุดลอกคู คลอง การเก็บขยะ ซึ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะเป็นการปลูกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป