เมื่อเวลา 09.55 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงนำจิตอาสาหน่วยพระราชทานโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราขพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีรุ่นราวคราวเดียวกันมาทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทรงมีพระประสงค์ให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาระบบนิเวศวิทยา ให้คน ป่าไม้ สัตว์ป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงนำจิตอาสา ปล่อยปู ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงนำจิตอาสา ปล่อยปู ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงนำจิตอาสา ปล่อยปู ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงนำจิตอาสา ปล่อยปู ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงนำจิตอาสา ปล่อยปู ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงนำจิตอาสา ปล่อยปู ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงนำจิตอาสา ปล่อยปู ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงนำจิตอาสา ปล่อยปู ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9