บริเวณจุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้ายังคงเนืองแน่นด้วยประชาชนที่ต่อแถวยาวมาจากถนนพระอาทิตย์ท้ายแถวอยู่ที่ป้อมพระสุเมร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น


เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจบัตรประชาชนและสัมภาระของประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

ซึ่งทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะได้มีโอกาสเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้พื้นที่บริเวณรอบสนามหลวงจะเต็มแล้วก็ตาม ขณะที่เจ้าหน้าที่พยาบาลและเหล่าจิตอาสา ก็ยังคงทำหน้าที่ดูแลประชาชนในบริเวณดังกล่าวอย่างเต็มที่

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น


จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น


จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น


จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น

จุดคัดกรองที่ 9 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปชช.ยังคงเนืองแน่น