ศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวงคมนาคม Call center 1356 ได้ดำเนินการ แจ้งอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง ดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ช่องทางติดตามข่าวสารการเดินทาง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ