แถลงการณ์ภูฏานก่อนกษัตริย์จิกมีเสด็จร่วมพระราชพิธี ยกย่องในหลวง ร.9 - จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสวดมนต์ที่คุนเซลโพดรัง ศาสนสถานในกรุงทิมพู วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง เจ้าหน้าที่สถานทูต ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักในภูฏานและประชาชนชาวภูฏานเข้าร่วม

ในการนี้ แถลงการณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรยาวไกล ไม่เพียงในประเทศไทยแต่ทั่วโลก ความรักและพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยสะท้อนผ่านโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาชนบทกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งเป็นความล้ำหน้าด้านนวัตกรรมและยังประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยหลายล้านมาถึงทุกวันนี้

พระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพ สายพระเนตรอันยาวไกล ความเสียสละ และน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ จะยังคงเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้นำ และแสงสว่างนำทางแก่ชนรุ่นหลังตลอดไป

ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ด้วย