มองเรามองโลก ตอน Airbnb แพลตฟอร์มที่พักยอดนิยมระดับโลกออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ทางเนชั่น ทีวีสัมภาษณ์พิเศษ เนท เบลชาร์ชซิค (Nate Blecharczyk) ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ Airbnb