คนตาบอดที่ยึดอาชีพหมอนวดแผนไทยส่วนหนึ่งต้องพบกับกลโกงของลูกค้าบางรายที่จ่ายค่าบริการไม่ครบ ทำให้คนตาบอดได้รับความเดือดร้อน สำหรับหมอนวดคนตาบอดที่จังหวัดขอนแก่น แก้ปัญหาด้วยการใช้ชิปรูปทรงเลขาคณิตมาแทนเป็นเงินสด เพื่อให้คนตาบอดที่เชี่ยวชาญตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง และช่วยจำรายได้ของหมอนวดแต่ละคนด้วย