ประชาชนยังคงทยอยเดินทางไปถวายสักการะและเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บรรยากาศเป็นอย่างไร ติดตามกับคุณธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 29ต.ค. พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่า จากการที่ประเมินขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อรอเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนมาก
ทางเจ้าหน้าที่ทหารจึงปรับระบบการดูแลก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปภายใน โดยจะไม่มีการแจกบัตรคิวแล้วตามแผนเดิมที่ได้วางไว้ แต่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารจัดระเบียบ ตรวจดูแลเครื่องแต่งกาย และความพร้อมของประชาชนก่อนจะเข้าไปภายในบริเวณสนามหลวงฝั่งเหนือ และจะจัดให้ประชาชนเข้าไปเป็นรอบละ 70คน ส่วนการปิดเข้าไปภายในเบื้องต้นเวลา 21.00น. หรือจนกว่าทางสำนักพระราชวังจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้เตรียมปรับเวลาประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จากเดิม 11.00น. เป็น 10.00น. ทุกวันตั้งแต่วันนี้
วันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศเป็นวันแรก โดยเมื่อเวลา 22.30 น.สำนักพระราชวังได้สรุปยอดประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ มีจำนวนทั้งสิ้น 29, 480คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล สรุปยอดเป็นเงินจำนวน 1,646,720บาท