ชาวจังหวัดสงขลา จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 27 ต.ค.เมื่อเวลา 18.30 น. ณ บริเวณกำแพงเมืองเก่าสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันครบ 15 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต
โดยนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้กล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้องไปทั่วบริเวณที่จัดกิจกรรม ซึ่งประชาชนต่างพร้อมกันสวมชุดดำร่วมกิจกรรมเต็มพื้นที่บริเวณกำแพงเมืองเก่าสงขลา ถนนจะนะตลอดสายทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้จุดเทียนเป็นสัญลักษณ์เลข 9 ซึ่งเป็นเลขประจำรัชกาลของพระองค์ ล้อมรอบด้วยดวงใจ 9 ดวงพร้อมข้อความเป็นภาษาไทยว่า "เทศบาลนครสงขลา แสดงความอาลัย"

ชาวสงขลา จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ไม่มีวันใดที่พระองค์ว่างเว้นจากการทรงงาน ทรงทุ่มเท พระสติปัญญา พระวรกาย ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ของพระองค์ ให้อยู่ดีกินดี ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง ท่านทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ นั่นคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยอดอยากยากจนมาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นความพออยู่พอกิน ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเอง สามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยและความสุขส่วนพระองค์

ดังนั้นพสกนิกรชาวไทย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการน้อมนำคำสอนและพระราชดำรัสต่างๆ มาปฏิบัติในการดำรงชีวิตตามพระราชปณิธานสืบไป