แม่ฮ่องสอน- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ของพ่อ ต้นหว้าที่พระองค์ได้ทรงปลูกไว้ตั้งแต่ปี 2535 ในพื้นที่สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นที่ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ต.ค.นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด นำกำลังเข้าไปทำการบำรุงรักษาต้นหว้า ด้วยการดายหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยและรดน้ำ ในสวนสาธารณจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งต้นหว้าดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 เมื่อคราวเสด็จดูงานการก่อสร้างสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้นหว้าดังกล่าว ถือเป็นต้นไม้มงคลของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพระองค์ท่าน ฯ ได้ทรงปลูกไว้ให้แก่ชาวแม่ฮ่องสอนทุกคน ในที่ดินของพ่อ และแม่ฮ่องสอนเสมือนบ้านของพ่ออีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นหว้าที่พระองค์ทรงปลูกไว้ จึงได้ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา เป็นอย่างดี และจะมีการดูแลตลอดไป
สำหรับโครงการพัฒนาสวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสั่งแก่คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2534 ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ว่าให้ใช้พื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่นํ้าปาย ที่อยู่ตรงข้ามหน่วยงานปศุสัตว์ จัดทำเป็นสวนสาธารณะ (PUBLIC PARK)โดยวิธีสูบน้ำจากแม่น้ำปายขึ้นไปช่วย เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน และในสวนสาธารณะต้องมีการสร้างที่พักไว้ด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ชมสวนได้พักผ่อน เมื่อปลูกป่าเต็มบริเวณพื้นที่แล้ว ต่อไปจะเป็นส่วนเดียวกับฝั่งขวา คือศูนย์ท่าโป่งแดงทั้งหมด และถ้ามีเงินก็สามารถทำสะพานข้ามแม่น้ำปายเชื่อมกับสวนสาธารณะข้ามไปฝั่งขวาได้
หลังจากนั้น ทางคณะทำงานโครงการตามพระราชดำริ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มอบหมายให้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำปาย ตรงข้ามศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) พบว่าพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณ บ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 3 กิโลเมตร ขณะนั้นมีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ที่จะก่อสร้างสวนสาธารณะ จำนวน 32 ราย ทางอำเภอได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ด้วยเดชะพระบารมีแผ่ไพศาล ชาวบ้านก็ยอมย้ายออกจากพื้นที่ โดยมิได้เรียกร้องค่าตอบแทนแต่อย่างใด ประมาณพื้นที่ทั้งหมดเบื้องต้นได้ 1,300 ไร่ ลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาล้อมรอบด้วยภูเขา ต่อมาได้รังวัดออกเป็นโฉนดที่ดิน ในปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 เนื้อที่ 1,235 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา