การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียนพสกนิกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลากหลายเรื่องราวที่ประทับใจพสกนิกรในพื้นที่ โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีให้กับล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปติดตามได้จากรายงาน คุณสุพิชฌาย์ รัตนะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline