กระทรวงพาณิชย์ (อภิรดี ตันตราภรณ์) ได้ลงนามในคำสั่งทางปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายจากนักการเมืองและข้าราชการรวม 6 รายกรณีทุจริตขายข้าวในรูปแบบจีทูจี มูลค่าความเสียหายรวม 2 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการลงนามแทนนายกรัฐมนตรี หลังจากนี้ฝ่ายกฎหมายจะส่งเรื่องมายังผู้ถูกกล่าวหาทั้งหกรายโดยต้องตอบรับหรือโต้แย้งภายใน 30 วัน ซึ่งคดีนี้จะหมดอายุความในเดือนกุมภาพันธ์ 2560