กรมป่าไม้ จับมือ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เร่งสำรวจข้อมูลผืนป่าตะวันตก คาดใช้เวลา 4 ปี เพื่อวางมาตรการรักษาป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้าย หลังพบป่าไม้ไทยลดลง

อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี บอกว่า กรมป่าไม้ ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในโครงการพัฒนาการบริหารพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และแหล่งต้นน้ำ

โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องรอบผืนป่าตะวันตก เป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ของกรมป่าไม้

เบื้องต้นใช้ข้อมูลการแปลภาพถ่ายแผนที่ของสำนักจัดการที่ดินและป่าไม้ และต้องสำรวจพื้นที่จริง เพื่อให้ทราบพิกัด จำนวนพื้นที่ป่าที่เหลือจริงอย่างชัดเจน
นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร บอกว่า ได้ติดตามสถานการณ์ป่าไม้ไทยมากว่า 20 ปี โดยเฉพาะพื้นที่ป่าตะวันตก ประกอบด้วย พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ภายในและนอกผืนป่า รวมพื้นที่ป่ากว่า 20 ล้านไร่ เป็นพื้นที่กรมอุทยานฯประมาณ 12.2 ล้านไร่ และ พื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ประมาณ 8 ล้านไร่ โดยเมื่อปี 2557 ได้ทราบข้อมูลจากรมป่าไม้ว่าพื้นที่ป่าเหลือ ลดน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ 31 ของป่าทั้งประเทศ

จึงควรวางแนวทางการจัดการป่าสงวนแห่งชาติรอบผืนป่าตะวันตก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและนำสู่การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานของกรมป่าไม้ โดยเฉพาะด้านการป้องกันและการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผืนป่าตะวันตก