ประเด็นร้อน ในข้อเสนอในการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ ของ คสช. คือ การให้มี ส.ว.สรรหา 250 คน ถูกสำนักโพลหยิบมาเป็นหัวข้อในการทำแบบสำรวจ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี จากประชาชน 1,250 หน่วยตัวอย่าง 52.08%เห็นด้วยการให้มี ส.ว. สรรหา มาควบคุม และกำหนดทิศทางการบริหารประเทศ ในช่วงเปลี่ยนผ่านประมาณ 5 ปี เพื่อบ้านเมืองจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทา'ที่ดีขึ้น แต่ 40.64% ไม่เห็นด้วย เพราะ ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและระยะเวลา 5 ปีนานเกินไป

เมื่อถามถึงความคิด เรื่องให้ คสช. เข้ามาเป็นส.ว. สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่านประมาณ 5 ปี ผู้ตอบแบบสำรวจ 51.36 เปอร์เซ็นต์ ที่เชื่อมั่นใน ผลงานที่ผ่านมาของ คสช. เห็นด้วยขณะที่ 44.64% ไม่เห็นด้วย ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และ ไม่อยากให้ คสช.มีอำนาจทางการเมือง ที่จะกลายเป็นการสืบทอดอำนาจ

ถามความคิดเห็นเรื่องให้ สนช.บางส่วน เข้ามาเป็น ส.ว.สรรหา 53.76% เห็นด้วยเพราะเชื่อว่า ความรู้ด้านกฎหมายจะได้ช่วยกันปรับปรุงการทำงาน แต่ 36.72% มองว่า คนที่ออกกฎหมาย ไม่ควรเข้ามาทำหน้าที่นี้ และหากจะเลือก สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเข้ามาเป็น ส.ว.36.16% ค้าน เพราะอยากให้เปลี่ยนชุดใหม่เพื่อไม่ให้ดูเป็นการสืบทอดอำนาจ ท้ายที่สุด ถามว่า ควรจะแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้ามาเป็น ส.ว.สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือไม่ 49.3% เห็นด้วย แต่ 42.07% บอกว่า หากทำเช่นนั้น จะถูปมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของทหาร อาจเกิดปัญหาขัดแย้ง

ส่วนดุสิตโพล ถามประเด็น ส.ว.สรรหา 250 คน เช่นกัน และพบว่า 76.14% เห็นว่า ควรพิจารณาให้รอบคอบรับฟังความเห็นทุกฝ่าย 68.77% อยากให้ ส.ว.ทุกคนซื่อสัตย์ยุติธรรมไม่หวังสืบทอดอำนาจ 57.50% อยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วม