ระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะเพิ่มความร่วมมือในเชิงรูปธรรมแบบรอบด้านและรักษาความสัมพันธ์หุ้นส่วนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง นอกจากนี้นายสี บอกว่า สองฝ่ายควรรักษาความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างกันเคารพการเลือกแนวทางพัฒนาของอีกฝ่าย รวมถึงเข้าใจและเอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์และความกังวลของแต่ละฝ่าย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline