ฟรีดอม เฮาส์ ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และสำรวจสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั่วโลก ออกรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเสรีภาพในการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับปีนี้ ระบุว่า จีนเป็นประเทศที่มีการละเมิดเสรีภาพในการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด ส่วนไทยยังคงติดอยู่ในกลุ่มประเทศสีม่วง ที่เรียกว่า "Not Free"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จีนเป็นประเทศที่มีสถานการณ์ด้านเสรีภาพในการใช้อินเตอร์เน็ทย่ำแย่ที่สุด หลังมีการปราบปรามนักเคลื่อนไหวบนอินเตอร์เน็ตเกือบ 200 คน ขณะที่อิหร่านและซีเรียตามมาติดๆ ในเรื่องปัญหาการละเมิดเสรีภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งในบรรดา 65 ประเทศที่ถูกสำรวจ พบว่า มีอยู่ 32 ประเทศ ที่สถานการณ์แย่ลง และดีขึ้นเพียง 15 ประเทศ ทั้งยังพบว่า ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่สถานการณ์แย่ลงมากที่สุด หลังจากใช้กฎหมายสอดส่องการใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อความของลัทธิที่มีความคิดสุดโต่ง

ฟรีดอม เฮาส์ ระบุด้วยว่า ได้พบรูปแบบการจำกัดเสรีภาพลักษณะใหม่เรียกว่า "ไพรเวทิเซชั่น ออฟ เซ็นเซิอร์ชิพ" (privatization of censorship) หรือ การให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ช่วยดึงข้อความบนอินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมแทนหน่วยงานรัฐ และมีอีกหลายประเทศมีการใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เพิ่มการสอดส่องการใช้อินเตอร์เน็ตของประชาชน และมีการใช้เทคโนโลยีดึงข้อมูลของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตด้วยทั้งในประเทศประชาธิปไตยและที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

สำหรับประเทศไทย ปีนี้ยังอยู่ในกลุ่มประเทศสีม่วง หรือ "Not Free" ส่วนคะแนนด้านเสรีภาพการใช้อินเตอร์เน็ตของไทยอยู่ที่ 63 เพิ่มจาก 62 เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากขึ้น เพราะคะแนน100 คือสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุด ขณะที่การจัดอันดับใน 5 ปีที่ผ่านมา มีเพียงปีเดียวที่ไทยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม "Partly Free" หรือ มีเสรีภาพบ้าง ขณะที่ปีอื่นๆ ไทยอ ยู่ในกลุ่ม "Not Free"