มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจาก กรธ.ได้ข้อสรุปว่าจะใช้ชื่อว่าระบบ "จัดสรรปันส่วนผสม" พร้อมยอมรับว่า อยากให้ระบบนี้นำไปสู่การปรองดองระหว่างพรรคการเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นรชิต สิงหเสนี บอกว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปถึงระบบเลือกตั้งแล้ว โดยตั้งชื่อว่าเป็นระบบ "เลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม" โดยจะนำคะแนนของผู้สมัครที่แพ้ในระบบเขตมารวมกัน เพื่อคำนวณหา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ

ขณะที่สัดส่วนระหว่างทั้ง 2 ระบบนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ส่วนใหญ่เสนอว่าควรเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 3 คือ แบบบัญชีรายชื่อ 1 ส่วน และแบบแบ่งเขต 3 ส่วน
เมื่อรวบรวมความเห็นจาก กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และเสียงจากภายนอกแล้ว จะพบว่า ระบบนี้มีจุดแข็งและจุดอ่อนหลายประเด็น ในส่วนที่เป็นจุดแข็งนั้น ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม เป็นระบบที่ค่อนข้างเข้าใจง่าย เพราะประชาชนทำเพียงแค่ กากบาท ครั้งเดียวและจะได้ ส.ส.ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คะแนนเสียงของพรรคขนาดกลาง และพรรคขนาดเล็ก ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ทาง กรธ. ยังเชื่อว่า ระบบนี้ยังจะทำให้แต่ละภาคได้ ส.ส. ที่กระจายครบทุกพรรค และส่งเสริมให้เกิดการปรองดอง
ขณะที่จุดอ่อนของระบบนี้ คือ อาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรค ที่ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพในการบริหารงาน และทำให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ จุดอ่อนเรื่องนี้ ยังถูกขยายความโดยอดีตแกนนำ นปช. ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อว่าเป็นการเปิดประตูไปสู่นายกรัฐมนตรีคนนอกได้ การเลือกเบอร์เดียวแต่ได้ ส.ส. 2 ระบบ ยังถูกตั้งคำถามว่า เป็นการขัดต่อเจตนารมย์ของประชาชนหรือไม่ เพราะประชาชนไม่สามารถเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อได้โดยตรง