กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เสนอแนวคิดใหม่ในการเลือกตั้งโดยจะกำหนดสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อจากผู้สมัครที่ไม่ชนะการเลือกตั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ข้อสรุปเรื่องระบบการเลือกตั้งว่า จะใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมระหว่าง แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ โดยระบบแบ่งเขตได้จากผู้ชนะการเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุด ที่ต้องได้คะแนนมากกว่าโนโหวต 
ส่วนวิธีคิดคะแนนของระบบบัญชีรายชื่อ จะเป็นแนวคิดใหม่  ที่จะนำเสียงทั้งหมดของผู้สมัครที่แพ้ในระบบเขตมากองรวมกัน เพื่อคำนวนหา ส.ส. บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะได้ระบบนี้จะเอื้อให้พรรคการเมืองที่มีความนิยมเป็นอันดับ 2 ได้ที่นั่งในสภามากขึ้นกว่าระบบเดิมในรัฐธรรมนูญ 2550